ATATÜRK YOLU’NDA


Bu makale 2017-07-28 09:13:43 eklenmiş ve 1490 kez görüntülenmiştir.
Kemal KOÇÖZ (Eğitimci) ADD Karasu Şubesi Kurucu eski Başkanı

   Atatürk’ün önderliğinin, İlkelerinin, fikirlerinin, öğütlerinin önemine ilgi duyulduğu günümüzde de,  dünün o düşman işgalinden “Kurtuluş”umuzun ve yeniden “Kuruluş”umuzun öncüsü Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere emanet ettiği bu kutsal vatanda özgür ve uygarca yaşamamızın engellenilmesine yönelik dünün o sinsi şer Sevr’inin özlemcisi emperyalist o haçlı düşmanlarca ve işbirlikçilerince yeniden sinsi şer oyunların tezgahlanılmaya çalışıldığı zaman zaman ayyuka çıkmakta, her bir yurtseverimiz böyle hazin bir tabloya  üzülmektedir..

  

   Halkı ve Aydınları yıldıran aforoz baskısının, duygu sömürüsü endüljans safsatasının had safhaya ulaştığı Ortaçağ Avrupası’nın o karanlıktan kurtulmasına katkı sağlayan Cihan İmparatorluğu Osmanlı’nın iyi niyetli olması, bilimden uzaklaştırılıp hurafelerden medet umma gaflet ve dalaletine düşürülmesi sonucu Gerileme Dönemi oluştuydu.! Karanlıktan kurtulan Avrupa’da ise bilim adamları yetişmeye, özgürce çalışmaya ve yeni yeni buluşlar oluşturmaya, yeni yeni eserler üretmeye başladılar; teknolojiyi geliştirdiler, endüstride ilerlediler.. Bizde ise araştırmalar, buluşlar resim ve sanat çalışmaları ve hatta müspet bilim okulları günah sayılmaya başlanınca ticaret, sanat ve endüstri azınlıkların (gayrimüslimlerin-ecnebilerin) tekeline geçti.. Genellikle Türkler cenk meydanlarında at koşuştururken ve hatta Türkçe okuma yazma günah sayılmaya başlanırken okumaya yazmaya fırsat mı bulunurdu!? Devlet katında oluşan dinselliğin sağladığı ayrıcalıklar nedeniyle kimi kurnazlar cenk meydanlarından sıyırmak ve hatta Ortaçağ papazları gibi halkın duygularını sömürerek para kazanmak için dinsel birliktelikler oluşturmaya, hafızlık hocalık kisvesiyle din tacirliğine yöneldiler.! Bunu fırsat bilen teşvikçi haçlılar, paralarıyla papazlarıyla elde ettikleri ve hatta özel yetiştirdikleri din tacirleriyle Osmanlıyı çökertmek ve Osmanlı diyarını elde etmek için dinsel söylemler ürettirdiler ve günümüzde de görüldüğü gibi uydurma dinsel söylemlerle Türklüğün birliğini dirliğini sarsmaya yönelik fitne, tefrika peşinde koşuşturdular.!  

 

   Müspet bilim okullarının az sayıda oluşundan ziyade dinsel faktörlerin de etkisiyle olsa gerek,  gayrimüslimler kadar okumaya yazmaya ilgi duyulmuyordu! Cenk meydanlarında koşuşturma, tarım ve hayvancılıkla uğraşma daha cazip geliyordu herhalde.! Bu nedenlerle Devlet ricalinde çalışanlar arasında, okuryazarlıklarının bulunması nedeniyle genellikle yerli azınlıklar çoğunluktaydı.! Batı’ya atının nalıyla medeniyet taşıyan Osmanlı’nın tekniği, araç  gereci teknolojiye yenik düştü.. Kapitülasyonlar yüzünden üretimin azalması, gösteriş edasıyla tüketimin artması ve baş kaldırışlar nedeniyle gelirlerin kayba uğraması sonucunda oluşan gelir azlığı ve yapılan borçlanmalar da güç dengesini zaafa uğrattı.. Bunca olumsuzluklar koskoca Cihan İmparatorluğu Osmanlı’nın yükselişini duraksattı ve gerileyişini hızlandırdı.!  

  

   Avrupa’da ise teknoloji ilerledi, endüstri gelişti ve kendilerine yeni yeni Pazar arayışları başladı ve kendi aralarında çıkar çatışmaları oluştu.. Sömürge anlayışlarında, pazar arayışlarında gidecekleri yerlere dair o yöre insanlarını daha çabuk pasifize edebilmek için “haçlı” dinsel kavramından yararlanmaya ve haçlılığı yaymaya çalıştılar.. Ve ardından Avrupa’da milliyetçilik kavramı gündeme gelmeye başladıysa da Osmanlı’da ilimden ayrılış, hep geriye yöneliş hüner sanıldı.. Ümmet anlayışına yönelen Osmanlı diyarında hep dinsel öğeler öne çıkarıldı, adeta Türklük şuuru unutturulmaya, Türk’üm denilmesi ayıplanılmaya ve hatta günah sayılmaya, sosyal, siyasal, kültürel kurallar ve yasalar dine uyarlanmaya çalışıldı.!   

  

   Avrupalılarca Türk olarak bilinip kendini Türk olarak bilmeyi unutmayı hüner sanmaya ve hurafelere dört elle sarılıp müspet bilim etkinliklerinden de uzaklaşmaya yönelen Osmanlı, Avrupa’nın teknik gelişmesi ve güç kuvvet edinmesi karşısında duraksadı.! Duraklama Dönemi’ne girilmesiyle birlikte Osmanlının, yani Türklüğün düşmanlığı  daha da belirginleşmeye başlamıştı.. Haçlı kamuflajıyla yola çıkan Avrupalıların Sömürge anlayışları ve Pazar arayışları esnasında kendi aralarında çıkar çatışmaları oluştuysa da asıl gayeleri Cihan İmparatorluğu Osmanlı’yı aç kurtlar sofrasına malzeme yapmaktı.! Harici ve dahili düşmanlarca beslenen ve gelişen bu Türk düşmanlığı, Anadolu’nun işgalinin başlanmasına ve paylaşımına zemin hazırladı.!    

  

  Hasta Osmanlı’nın iyileşmesine Çanakkale’deki Zafer yeterli olamamıştı.! Atatürk’ün önderliğiyle coşup şahlanan şehit ve gazilerimizce Sakarya’dan, Dumlupınar’dan ve yangınlar içinde bıraktıkları bu güzel Anadolu’muzdan sökülüp denize dökülen o haçlı emperyalistler günümüzde de hâlâ dünün o şer Sevr’in peşinde koşuşmaktadırlar.. Dünkü maruz kalınan o işgalden, onca mezalimden Millî Mücadele ile kurtuluşumuzun ve yeniden kuruluşumuzun öcüsü Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğiyle gerçekleştirilen Büyük Millet Meclisi ile sağlanan Cumhuriyet’imizin, Şehit ve Gazilerimizin kutsal emaneti bu güzel Türkiye’mizin kalkınmasını, çağdaşlaşmamızı, çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkma çabalarımızı  uzantılarıyla engelleme özlemleri ve eylemleri hep devam ede durmaktadır.. O yokluklara, bin bir zorluklara rağmen önderimiz büyük Atatürk’ün olağanüstü çabalarıyla, fikirleriyle millî kalkınmaya, her alanda ilerlemeye yöneldik.. Ama ne var ki, Çanakkale’den geçmelerine kanla canla engel olunan o düşmanı, oluşan Mondros Mütarekesi dayatmaları yüzünden sonradan engelleyemeyişimiz nedeniyle İzmir’in ardından İstanbul’u da işgal ettiler ve de içimizden kendilerine işbirlikçi bir çevre de edinmiştiler.!  Bugün hâlâ bu güzel Cuhuriyet’imizi, Cumhuriyetimizin kazanımlarını, büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ümüzün önderliğini benimseyemeyenlerimiz varsa ve hatta sayısı günden güne arttığı söyleniyorsa nedendir? Daha dün işgale maruz kalan o güzel İzmir’den denize dökülen işgalci o emperyalistlerin şirin söylemli şer amaçlarına bu vatan toprağındakilerden kimilerince destek bulunabiliyorsa niyedir!? Hâlâ anlaşılamadı mı cephede kan revan içinde kazanılan Sakarya, Dumlupınar ve de masa başı mücadelesi o Lozan?

  

   Duraklama Devri’yle birlikte Devlet-i Aliyye’ye Truva atları doluşmakta, Devlet ricali genellikle Türk’ten gayri unsurlardan oluşmaktaydı.! Devşirmelerin, gayri Müslimlerin kinleri İzmir’in işgalinde, Van ve kimi doğu yöresindeki Türk’e, Anadolu insanına yönelik katliamlarla yansımamış mıydı!? Cihan İmparatorluğu Osmanlı’nın Başkenti İstanbul, İzmir’in (9 Eylül) ve Aydın’ın(26 Eylül 1919) ardından esir şehir haline gelince, İngilizin kuklası durumuna geliverdi Saray ve İstanbul Hükümeti ve de Türklüğe düşman ulemadan nicesi.! Ve Padişah Vahidettin’in fermanları, Sadrazam Damat Ferid’in dayatmaları, Divan-ı Harb-i Örfi’si, çerkez Anzavur Ahmet’in Kuva i İnzibatiye’si, Şeyhülislam Dürrizade Abdullah Efendi’nin Kuvayyı Mlillîye’yi eşkıya kuvvetlerine benzetme (Kuvayı Bağiye) fetvası, Şeyhülislam Mustafa Sabri’nin Atatürk’ün idamına fetvası, Boğazlayan Kaymakamı vatansever Kemal Bey’i Beyazıt Meydanı’nda(10 Nisan 1919’da) idam ettiren,  Anafartalar Kahramanı Gazi Mustafa Kemal’i gıyabında idama çarptıran Nemrut Mustafa Paşa Divanı gibi Türklüğe ihanet unsurlarıyla karartılmaya çalıştıkları bu Güzel Türk Yurdu Anadolu ufuklarının yeniden aydınlanmasına, o düşman işgalinden ve mezaliminden kurtuluşa, müstemlekeliğe, manda ve himayeye karşı duruşa dair oluşan Millî Mücadele’ye yönelik onca şer engellemelere, nice sinsi şer entrikalara, hain kumpaslara, ecdadımızdan yadigar bu Anadolu ufuklarını karabulutlar sarmasına rağmen,  19 Mayıs 1919’da Samsun’da yepyeni bir Güneş parıldadı.!  Bu Güneş, ecdat diyarı bu güzel vatanın kaygılarını gideren, mezalime maruz kalan bu aziz milletin acılarını dindiren, kararan yüreklere yeni yeni umutlar serpiştiren, ve hatta o emperyalist haçlı düşmanlarca karartılmaya çalışılan bu kutsal Anadolu ufuklarını aydınlatan bir güneşti.! Bu güneş, Yüce Yaradan’ın Türk milletine bir lütuf emaresi sayılan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’tü..

 

   Ulusallığımızın ve Ulusal bağımsızlığımızın öncüsü Gazi Mustafa Kemal, “Halka yol göstermek icap eder!” diyerek Havza’da bir miting tertipletir. Bu nedenledir ki, ufku karartılan bu güzel Anadolu’muzun aydınlanmasını sağlayan asıl meşale Havza’da yandı.. Mustafa Kemal’in öncülüğünde burada İzmir’in, Manisa’nın, Aydın’ın işgaline ve bu güzel Anadolu’nun paylaşılmak istenilmesine karşı büyük bir protesto mitingi yapıldı. (30 Mayıs 1919) Bu Havza mitinginin ardından İstanbul Hükümeti Harbiye Nezareti tarafından geri çağrılışı telgrafı gönderilince(8haziran1919) o emre uymayıp yakıt yetersizliğini bahane ederek Amasya’ya geçen Mustafa Kemal, burada Amasya Genelgesi’nin oluşumunu sağladı. “Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir.”, “Milletin bağımsızlığını, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır” unsurlarını içeren yedi maddelik bildirgenin ardından geçtiği Doğu’dan (Erzurum’da) “Millî sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz.”, “Millî kuvvetleri (Kuvayı Milliye’yi)  etkili, millî iradeyi hâkim kılmak esastır.”, “Manda ve himaye kabul olunamaz.” “Azınlıklara ayrıcalıklar verilemez!” (Erzurum Kongresi/23 Temmuz 1919) kararlarıyla Sivas’ta (Sivas Kongresi/4Eylül 1919) millî birlikteliği sağlayarak (Ankara’da) Büyük Millet Meclisi’ni oluşturmanın ardından (23 Nisan 1920) Millî Mücadele’ye başlayıp Batı’nın ve ardından tüm Anadolu’muzun maruz kaldığı o karanlık ufuklarının aydınlanmasını sağlayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ümüzün kutsal emaneti Cumhuriyet’imizin otağı bu güzel Anadolu’muzun ufuklarının dün olduğu gibi bugün ve yarınlarda da yine dünün şer işgalcisi o düşmanın dost görünümlü entrikalarıyla ve hatta dahili sinsi şer işbirlikçilerinin kumpaslarıyla yeniden karartılmaya gayret gösterecekleri asla unutulmamalıdır..

 

   İyi bilinmelidir ki, Atatürk karşıtları, düşmanın adamları çoğu kez entrikadan, yalandan, iftiradan, hurafelerden beslenirler..  Türk halkı, Türk aydını bu oyunlara gelmemeli, geçmişte yanılıp düşülen o gafletlere bir daha düşülmemelidir.!  Emperyalizme, gericiliğe ve Sevr bölücülüğüne daima bilinçle ve onurluca karşı durulmalıdır..  Çünkü, her yurtseverce azim, caba ve muhafaza isteyen bu Cumhuriyet, İstiklâlimiz ve istikbalimizdir.. Ve çünkü, Özgürlüğümüz , istiklâlimiz ve istikbalimiz bu cumhuriyetimize, bu güzel vatanımıza sahip çıktığımız oranda gerçekleşecektir.!    

  

   Osmanlı’nın Duraklama ve Gerileme Dönemleri’nde, işgal yıllarında, Türkiye’nin millî ilerlemeye ve ulusal güçlenmeye hamle yaptığı durumlarda her ne hikmetse entrikalar, şer senaryolar, kumpaslar oluştu.!  “Ağaç ile balta ve balta sapı” ikileminin çelişkileriyle karşı karşıya kalınıyorsa hep, neden? O emperyalist haçlı düşmanın Truva atları mı var içimizde hemen devreye aktarılabilinen!?  Yoksa şahsi menfaat peşinde koşuşanlar; gaflet, dalalet ve hatta ihanet içinde olanlar mı var içimizde!? Bunca ihanet, bunca melanet neden!? Yurtsever tam Atatürkçü ünlü Türk Hukuk adamı Yekta Güngör Bey’in şu veciz sözü sanırım bu duruma iyi bir aynadır:  “Tarihi ve ATATÜRK’ü şer yalanlarla karalayan Osmanlı maskaraları, siyaset kuklalarına son söz; namuslu ve şerefli insanlar yalan söylemezler.” (Yekta Güngör Özden)

  

   Ki, vaktiyle Orta Çağ Avrupa’sında papazlar, kendi çıkarlarına engel olabileceklerini sandıkları bilim adamlarını vahşice yargılarlardı, erklerinin ellerinden alınmasını istemezlerdi; Osmanlı’da da kimi din adamları güç bulmaya, fetva vermeye başladıydılar.. İşgal yıllarında bile bu vatanın işgalden kurtuluşu için çaba sarf eden Mustafa Kemal ve arkadaşlarını bile dinsizlikle, kafirlikle suçlamaya çalıştılar Millî Mücadele başarılamasın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları Millî Mücadele davasında haklı çıkmasınlar diye.. Ve asla unutulmamalıdır ki, dün olduğu gibi günümüzde ve yarınlarda da bu güzel vatanın Atatürk Yolu’nda ilerleyişini ilke ve görev edinmiş nice vatanseverlerimiz dinsel söylemlerle karalanmaya, kumpaslara maruz bırakıp pasifize etmeye çalışacaklardır.. Bu nedenlerledir ki, dünün işgalcisi olan o haçlı emperyalizmin günümüzdeki dahili ve harici uzantılarınca, heyet-i nasiha anlayışındaki bedhahlarınca bu güzel Anadolu’muzun aydınlık ufuklarının yeniden karartılmasına yönelik dünün Sevr paylaşım karanlığı içerikli oluşmakta ve oluşacak olan o sinsi şer oyunlarına gelinmemelidir.!

  

   İyi bilinmelidir ki, Doğa depremine önlem alınması kadar ve hatta ondan daha tehlikeli sayılan emperyalizm depremine karşı da millî ve ilmi tedbirler gereklidir.. Büyük önder Atatürk’ün gayretiyle ve vatanperver arkadaşlarının desteğiyle oluşan Türkiye Cumhuriyet’imizin sosyal, siyasal, askeri, ekonomik, kültürel ve müspet bilimsel eğitimin temellerinin sağlamlığının ve daha da iyileştirilmesinin devamlılığına dair görev ve sorumlulukların daima hatırlanması ve de azim ve kararlılıkla dürüstçe dosdoğru uygulanması gerekmektedir..

  

   Ecdadımızdan kalan bu vatanda harabeler üzerinde kurulduydu bu feyizli Cumhuriyet..  Bu nedenledir ki, günümüzde de ve yarınlarda da dünün o acılarına, o yıkıntılarına bir daha maruz kalınmaması için, Cumhuriyetimizin, Türkiye Cumhuriyeti’mizin aydınlık güzel yarınlarının temini ve de ebediliği için Atatürk Yolu’ndan gitmek gerekir.. Aydınlık güzel yarınlara ilerlemek  için çıkılan çağdaş uygarlık yolumuza, dünün işgalcisi o haçlı emperyalistlerce ve işbirlikçilerince nice sinsi engeller konulmuş, şer kumpaslar serpilmiştir.!  Bu engeller, bu kumpaslar genellikle vatanseverleri karalamaya yönelik dini referanslarla, Cumhuriyetten uzaklaştırmaya yönelik hilafet ve saltanatı özendirme yoluyla, özgürlük ve demokrasi söylemleriyle vatanın paylaşımını ve milletin kargaşaya yönlendirilişini güzel gösterme entrikalarıyla süslenmiştir.! Emperyalizmin nice kirli oyunlarına, karşı devrim senaryolarına maruz kalınmaması için Atatürk Yolu’nda daima millî azim ve ulusal caba gereklidir..

  

   Aydınlık çağdaş uygarlık yolunda emin adımlarla ilerleyebilmek için, Cumhuriyetimizin aydınlık güzel yarınlarının sağlam zemininin temini için bir öğüdü de şöyleydi Büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün:

   “Efendiler, artık vatan imar istiyor, zenginlik ve refah istiyor. İlim ve marifet, yüksek medeniyet, hür fikir ve hür zihniyet istiyor. Şeref, namus, istiklâl, hakikî varlık vatanın bu taleplerini tamamen ve serian (hızla) yerine getirmek için esaslı ve ciddi bir surette çalışmayı emreder.(1924)

   “Cumhuriyet; fikren, ilmen, fennen, bedenen kuvvetli ve yüksek karakterli koruyucular ister.” (25 Ekim 1924)  

 

   Cihan İmparatorluğu Osmanlı’nın gerileyişinin ve sefalete düşüşünün en büyük nedeni, millîliğini unutuş, bilimi ve fenni önemsemeyişidir.! “Gençliğe Hitabe”si (20 Ekim 1927) ile yarınlarımıza ışık tutan,“ Yok edilmesi gereken en büyük düşman cehalettir.” (1922), “Türk milletinin elinde ve kafasında tuttuğu meşale müspet ilimdir.” (Cumhuriyet’in Onuncu Yıl Nutku-1933) sözleriyle Millî Eğitim’in, millî bilincin gelişmesi için eğitimin ve müspet bilimin ehemmiyetine de çok önem vererek  yurdumuzun ve ulusumuzun aydınlık yarınları için büyük çabalar sarf eden Büyük Atatürk’ümüzün bu öğütlerini de çok iyi anlamak ve dosdoğru uygulamak gereklidir.. Çünkü yokluk, cehalet ve sefalet; çöküşe, müstemlekeliğe kapı aralar! Bu nedenledir ki, Türkçemize, TC’mize, millî benliğimize ve Millî Temel Eğitim’imize dürüstçe ve onurluca sahip çıkmalıyız; ulusal bayramlarımızdan gurur duymalıyız. Bu Millî Bayram’lardan, millî bilincin gelişmesinin temini ve güzel yarınlarımız için dersler çıkarmalıyız.. “Açılım açılalım!” diye diye millî benliğimizden uzaklara yanaşan  girdaplara açılmamalıyız.! “Çözüm çözüm!” diye diye Sevr dayatmalı çözülmeye yol açan senaryolara aldanmamalıyız.! Emperyalizmin şirin söylemli Truva atlarına kanmamalıyız, mandalığa özenti duymamalıyız.! Atatürk Yolu’ndan sapmamalıyız..

  

   “Andımız”ın kaldırılması, “İzmir Marşı”ndan-Onuncu Yıl Marşı’ndan gocunulması neyin nesidir!? Dünün işgalcisi, o şer Sevr paylaşımcısı o haçlı emperyalizmce, AB serabına, BOP girdabına, Ilımlı İslam (!) takkiyesiyle İslam coğrafyasını ve Türk dünyasını uyutmayı amaçlayan DAD tuzağına, IMF ve AP dayatmasının arttırılmasına zemin hazırlamaya çalışıldığının nice sinsi söylemlerinin ve onca şer eylem düşüncelerinin ortaya saçıldığı bir kaotik ortamında Atatürkçü bir fert olarak şirin ilçemiz Karasu’muzda Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD)’nin açılmasının düşüncesindeydim.

 

   Atatürk İlkelerinin ve Atatürk Devrimlerinin benimsenmesi, savunulması ve yaşatılması ve emperyalizmin sinsi şer entrikalarına karşı onurluca durulması ve bu güzel vatanın ve milletin gönence kavuşturulması ve de çağdaş uygarlık düzeyinin yukarısına çıkarılması, ulusal bağımsızlığımızın ebedi kılınması anlamını  taşıyan Atatürkçülük, Türkiye’mizin, Cumhuriyetimizin temel dayanaklarındandır.. Büyük Atatürk’ü rehber edinmek olan Atatürkçülüğün temel tanımlanmasından sayılan ATATÜRK YOLU etkinliklerinin oluşmasında, gençliğe ve geniş kitleye bu doğrultuda dayanışmanın geliştirilmesine yönelik faaliyetlerin (ki, kişi azmettikten sonra tek başına da mücadelesini başarabilme olasılığı olsa bile) sadece bireysel söz, yazı ve fertsel etkinliklerle yeterince kitlesel iletişim oluşamayacağı düşüncesiyle ilçemizde Atatürkçü Düşünce Derneği’nin kuruluşu için ferdi gayretlerimle faaliyete geçerek Atatürk’ün adını taşıyan böyle bir güzide derneğin şirin ilçemizde kurulmasını sağladım..

  

   Oluşumuna ve kuruluşuna öncülük ettiğim bu güzide derneğin resmen statü kazanması için önerilerimi benimsetip bana destek veren cesur altın kişiye teşekkür ediyorum.. Ahde vefa, sorumluluk gerektirir.. Vatanımızın dirliği, insanımızın birliği, Ay yıldızlı al bayrağımızın ve ulusal tam bağımsızlığımızın ebediliği için kanını canını feda eden tüm şehitlerimize ve ebediyete intikal eden merhum gazilerimize minnettarız ve ruhları şad olsun diyorum; tüm gazilerimizi saygıyla selamlıyor, acil şifalar temenni ediyorum..

  

   Her türlü çalışmalarında “Vatan menfaatten üstündür.” anlayışını ilke edinmişti Atatürk.. Ama ne var ki, Vatan Şairi Namık Kemal gibi, Boğazlayan Kaymakamı Mehmet Kemal gibi, vatan kurtarıcımız ve cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal gibi vatan için çalışanlar zaman zaman kalleşliklerle, kahpeliklerle, namertliklerle karşılaşabiliyorlar.. Türkiye Büyük Millet Meclisi’miz, Önderimiz Mustafa Kemal’in çabalarıyla oluşmuşken bu Yüce Mecliste, Mustafa Kemal’in mebus seçilmemesi için çaba sarf eden hainlerin gaflet ve ihanetlerine ne denmeliydi!? İşgal yıllarında Van’da bir gecede Ermeni çetelerce on binlerce Türk katledilirken bu olayı görmeyip Boğazlayan Kaymakamı Kemal Bey’i Beyazıt Meydanı’nda astıran, düşman işgalinden kurtuluşa dair Millî Mücadele için çaba sarf eden Anafartalar Kahramanı Gazi Mustafa Kemal  Paşa ve arkadaşlarını vatan mücadelesinde etkisizleştirmek yetkisizleştirmek  için gıyaplarında idama çarptıran Türk düşmanı Nemrut Mustafa Paşa gibi hainler, o İnsan Hakları Savunucusu görünen o emperyalist haçlı batılılarca, çıkarları ve yarınları için Dünyayı biçimlendirip şekillendirme amacıyla dünya güçlüsü edasında bulunan Okyanus ötesi o emperyalist devletçe neden destek bulmaktalar, neden iltifat görmekteler acaba!?

 

    İnsanlığın düşmanı o haçlı emperyalistlerin bu güzel yurdumuzun ve ulusumuzun üzerindeki nice kirli oyunlarına karşı durabilmek için Atatürk’ü iyi anlamalı, Atatürk Yolu’ndan azimle ve dürüstçe dosdoğru gidilmelidir.. Gaflet uykusunda olanlar varsa gafletten tez uyandırılmalıdır.. Çünkü bu kutsal vatanın kalkınması, huzur ve refaha ulaşması, ufkumuzun daima aydınlık olması için azimle, gayretle ve  dürüstçe çalışılmak her yurttaşımızın ulusal görevidir..

        

   Bu güzide Atatürkçü Düşünce Derneği’nin kuruluşuyla birlikte ATATÜRK YOLU’nda etkinlik için İl ve İlçe mahalli gazetelerimizde basın açıklaması, yazı ve ilan etkinliğim yanı sıra Atatürk posterli takvim bastırıp ücretsiz dağıttım.. Gelir olmadığı için Derneğe dair etkinlik masraflarını cebimden karşıladım ve bunlara dair kimi belgeli giderler gider hanesine kaydedildi.. Dernek faaliyeti için kirayla tuttuğum Dernek bürosunun sekiz yıllık kira ve masraflarının hiçbirini  Dernek harcama kalemiyle ilgili Gider Defteri’ne dahil etmedim..

  

   Atatürkçü bir öğretmen olarak çalışmamı sürdürürken 2007 Mart’ında maruz kaldığım bir başka ilçeye tayinden Haziran’da geriye döndüysem de Temmuz (Genel Seçim) sonunda yine o ilçeye oluşan ikinci sürgünle o ilçede görevli bulunduğumun sonraki yılıma denk gelen yılda oluşan o kongrede destek umarken(!) yeterli oy alamadığımdan o Dernek Yönetimine giremediydim ve Dernek Başkanlığını devretmek durumunda kaldım.!

  

   Cebimden yaptığım dernek kayıtlı gider harcamaları,  oluşan meblağın dengelenmesindeki fazlalığın zayi olmaması için benim dönemimde bu meblağdan, üyeliğimi düşüren kimi yönetim üyeleri de dahil olmak üzere epeyce bir üyenin de aidatını karşıladıydım.. Kayıtlı Gider Harcaması, bu meblağdan karşılanarak gelir varsayılan bu aidatların toplam ödentisinden fazla olduğu için Dernek Vezne kayıtlarındaki gelir gider hesap işlemlerindeki meydana gelen oluşumda görünen o harcama fazlalığı, Dernek Vezne Defteri kaydında borç olarak göze çarpmaktaydı.. Yeni oluşan yönetimce borç olarak göze çarpan bu para için;

   “1.964.,33 TL borç gözükmekte ancak bunun kime ait olduğu, borç alınması ile ilgili olarak Yönetim Kurulu, Genel Kurul kararının olmadığı, ayrıca borç alındı belgesinin olmadığı defter kayıtlarında da borç alındığına ilişkin bir kaydın olmadığı nedeniyle 1.964,33 TL. borç tutarının kayıtlardan silinmesinin gerektiğini” ifadeleri hüneriyle bu para kayıtlardan silindi! Bu durum için halk dilinde denmez miydi, “Dürüst insan, yolda bulduğu parayı sahibine ulaştırmayı amaçlayandır.” diye.! Ben olsaydım, bahse konu bu paranın emeğini çeken biri olarak bu parayı zayi etmez, meblağ sayısallığını dernek-üye yararına değerlendirirdim.. Bu konunun üzerinde fazlaca durmayı gerek görmediysem de bu işlemin ardından asıl üzücü durum oluştu.!

  

   Seffa İngenç, işin formalitesi bir ifadeyle bana ait parayı tespit edemeyip borç görünen o paranın kayıtlardan silinip sıfırlanması gerektiğini belirlemiş de, 2005,2006 ve 2007 yıllarıyla ilgili Defter kayıtlarında görüleceği gibi kendisinin ödenti yapmadığını neden tespit edememiş, bana fiilen tek kuruşluk bir ödentisinin olmadığını dürüstçe neden aklına getirememiş acaba!? Ki, durum buyken, muhasebeci Seffa İngenç’in bana gönderdiği ve 15 Ocak 2013’te elime geçen taahhütlü mektubunda;

   2012 yılına ilişkin üyelik ödentinizi 31.12,.2012 tarihine kadar ödemediğiniz tespit edilmiştir. Dernek tüzüğümüzün 8/a maddesi hükmüne dayanarak, Yönetim Kurulumuzun (Ek-A) 02.01.2013 tarih ve 147 sayılı kararı ile 31.12.2012 tarihi itibariyle Dernek üyeliğinizin düşürüldüğünü ve durumun tarafınıza bildirilmesine karar verilmiştir. denilmekteydi. Muhasebeci Sefa İngenç’in kendisinin benim dönemimde fiilen tek kuruşluk bana bir ödentisi yokken, ki, Dernek Vezne Defteri ve makbuz kayıtlarında 2005-2006-2007 yıllarıyla ilgili ödentisi olmadığından 2008’deki o yönetime girme hakkının dahi olmadığını neden düşünmek istememiştir acaba!? 

   Atatürk resminin bulunmadığı Türk bayrağının olmadığı 2010 kongresinde onca ısrarıma rağmen bana söz hakkı verilmemesi neyin nesiydi, neyin kurgusuydu!? Ki, bana böyle bir yazı gelinceye dek benim işlemsel olarak alacaklı konumumu hiç bir kimseye dillendirmemişken, (ki, üyeliğimin düşürülüşüne dair böyle bir yazı bana gelinceye dek, kuruluşunu sağladığım Karasu ADD’ye üye kaydettiğim ve kendi yönetimlerindeyken benim üyeliğimin düşmesine imza atanların da aidatlarına dair ödenimimim oldu diye bunlardan da alacaklı olduğumu düşünmek dahi aklıma gelmemişken) bana yönelik bu yazı, ilçemde kuruluşunu gerçekleştirdiğim bu dernrkten üyelik düşürülüşümle ilgili böyle garip bir tutum nasıl bir dayanışma, nasıl bir anlayış, nasıl bir insanlıktı!? “Bu tutum, gafletten ziyade namertliktendir, alçaklıktandır.!” diyenler herhalde haksız sayılmazlar.! (Gerçi, “2012 aidatını zamanında ödemediğiniz tespit edilmiştir.” savıyla kuruluşunu gerçekleştirdiğim bu dernekten üyeliğimin düşürülüşüyle ilgili mektubun bana geldiği günü Karasu PTT havalesi ile gönderdiğim 40.ooTL aidat ücreti alınmayınca, gereği 24.oo TL aidat ödentisini de, benim yönetimim zamanında cebimden açtığım ve 2012’de 21 TL’den fazla, 24 TL’den az meblağı olan Dernek banka hesabına yatırdıydım.!)

   (Ki, Karasu ADD kongrelerinde kongre günü hazirun listesi, üstü yazılmış bir boş kağıt yığınıyla değil, ismiler yazılmış biçimde oluşmalıdır.. Kuruluşunu gerçekleştirdiğim derneğin kongresi hazirun listesinde ismimim ilk sırada olması  ya da ismimin bulunmayışının farkındalığının oluşması acaba zoruna mı giderdi namerdin ya da namertlerin.!)

 

   (Ki, başkanlığım dönemimde   yazılarıma-demeçlerime yer veren kimi il basınında,  başkanlığımın bitmesinden bir süre sonra yazılarıma yer verilmez oldu..  “Yazılarıma neden yer verilmiyor?” diye zaman zaman yaptığım tepkilerime sonunda ilginç bir cevap aldıydım! Seffa İngenç’çe yazılarıma yer verilmemesi şikayetinde bulunulmuş.! Gerçi, gecikmeme vesile olan eşimin dükkan temizliğinin uzaması nedeniyle salona geç gittiğimden içeri girdiğimde salonda bulunmalarına şaşırdığım, Divan üyeliğine önerilmelerine ve seçilmelerine tepki gösterdiğim üye olmayanlardan ve yazmanı ilçe BBP ilçe başkanınca oluşturulan Divan’ca oylama öncesi konuşturulmadığım, onca ısrarıma rağmen söz hakkı alamadığım kendi başkanlığı dönemindeki o kongreye dair “Türk Bayrağı ve Atatürk Resminin Bulunmadığı ADD Kongresi” bahisli bir haber bir il basınında çıkınca, o gazeteye o haberin yalan olduğunu ve tekzip edilmesinin gerektiğini çeşitli hukuksal gözdağı ifadelerle diretmişse de olayın doğruluğu karşısında o olayın ve haberin doğruluğunu kabul etmek zorunda kalmış.! İlçe basınımızda önceden çıkan yazılarıma dair bana yönelik böyle bir durum var mı bilmiyorum, fakat, Karasu Haber’e, “Ahde Vefa” yazıma yer vermesine bir hayli tepki göstermiş.!)  Ki, benim yazılarımın ve demeçlerimin içeriği, dernek amacına yönelikti, Atatürk Yolu ile ilgiliydi.. 

  

   Atatürk Yolu, Atatürkçülük tanımlamasıyla kavramını bulan, Atatürk İlkelerinin ve Devrimlerinin benimsenilmesi, savunulması ve yaşatılması ve de ecdadımızın yadigarı bu kutsal vatan Türkiye’mizin kalkınması ve ulusal bağımsızlığımızın ebediyete dek intikali yoludur.. Bu nedenlerledir ki, Aydınlık güzel yarılarımız için;

   “Bu memleket tarihte Türk’tü, bugün de Türk’tür ve ebediyen Türk olarak yaşayacaktır.(1921) sözüyle Türklüğün, Türkçe’nin ve Türkiye’nin önemini belirten,

   “Tam bağımsızlık ancak ekonomik bağımsızlıkla olur.(1922) sözüyle millî ekonominin, ulusal kalkınmanın yerli üretimle sağlanacağını dillendiren,

   “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh.(1931) diyerek “Barış”ın daima sürmesi gerektiğini öğütleyen,

   “Türk milletinin istidadı ve katî kararı, medeniyet yolunda durmadan, yılmadan ilerlemektir.”(1924) öğüdüyle, bu güzel vatanın aydınlık güzel yarınlarının millî dayanışma azmi ve kararlılığının önemini vurgulayan,

   “Yurt sevgisi ona (vatana) hizmetle ölçülür.”  diyerek bu kutsal vatan için daima azimle ve dürüstçe çalışılması gerektiğini söyleyen, ulusallığımıza ve bağımsızlığımıza onurluca sahip çıkılmasının ehemmiyetini belirtmek için nice öğütlerde bulunan millî büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü iyi anlamalıyız; yolundan dosdoğru gitmeliyiz..

 

   Ahde vefayla andığımız, minnet ve şükran duyduğumuz Millî Mücadele’mizin şanlı şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin kutsal emaneti bu güzel Ülkemizin, Türkiye Cumhuriyeti’mizin kalkınması, vatanımızın ve milletimizin huzur ve refaha kavuşması, yarınlarımızın daima aydınlık olması, Atatürk İlkelerinin ve Türk Devrimleri’ni rehber edinen Atatürk Yolu sayesinde mümkündür. Atatürk Yolu’nda bu kutsal vatan için azim ve çaba, sosyal faaliyetlerde maddi çıkar peşinde koşuşmayan tüm gerçek Atatürkçülerin millî görevidir.

  

   Atatürk Yolu; çaba, özveri gerektirir, Vatana, Ay yıldızlı al bayrağa gönülden sadakat gerektirir, vatan millet için daima dürüst çalışmayı gerektirir.. Dünkü düşman işgalden “Kurtuluş”umuzun öncüsü ve “Kuruluş”umuzun sağlayıcısı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile oluşan Atatürk Yolu, dünün o işgalcisi ve şer sevr paylaşım özlemcisi o haçlı emperyalist düşmanlarca ve işbirlikçileriyle sinsice yeniden karartılmak istenilen bu güzel Anadolu’muzun ufuklarını daima aydınlatacaktır.. Yeter ki Atatürk Yolu’ndan sapmayalım.. Yeter ki, Atatürk Yolu’nda azim ve kararlılıkla dürüstçe dosdoğru gidelim.

                                                       

Kemal KOÇÖZ  (Eğitimci)

                                                       

ADD (Atatürkçü Düşünce Derneği

                                                                       

Karasu Şubesi Kurucu eski Başkanı

 

 

 

Diğer yazıları...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
ÇOK OKUNANLAR
SON YORUMLANANLAR
E-Mail Bülten Kaydı
Döviz Kurları
Arşiv Arama
- -
Puan Durumu
Sakarya halksesi-Bağımsız, Halkçı, Muhalif, İnternet sitesi
Uluslararası evden eve nakliyat Uluslararası Nakliyat Yurtdışı Kargo Eşya Depolama Zati Eşya Taşımacılığı Evden Eve Nakliyat
© Copyright 2019 Sakaryahalksesi.com. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
SAKARYA GÜNDEM
Sapanca gölü
Sakarya Trafik Kazaları
Cumhurbaşkanlığı Seçimleri
Adapazarı Haber
Sakarya haber
SAKARYA SPOR
Sakaryaspor
Sakarya Futbol Haberleri
Sakarya Basketbol Haberleri
Sakarya Bisiklet
Sakarya Basketbol
SAKARYA SİYASET
Recep Uncuoğlu
Zeki Toçoğlu
Ayca Taşkent
Muhammed Levent BÜLBÜL
Süleyman Dişli
Ayşegül İslam
SAKARYA EĞİTİM
Sakarya Meslek Yüksek Okulu
Sakarya Ortaöğretim
Sakarya Üniversitesi
Sakarya İlköğretim
Sakarya Öğrenci Yurtları
SGK Sorgulama
YEREL HABERLER
sakaryayenihaber
Sakaryahalksesi
Adapazarı Akşam Haberleri
Adabulvar
Bizimsakarya

türk porno mobil porno ataşehir escort istanbul escort kadıköy escort taksim escort mecidiyeköy escort şişli escort brazzers ümraniye escort halkalı escort ataköy escort beylikdüzü escort istanbul escort bayan rokettube istanbul escort escort bayan istanbul escort