KAR BEYAZLIĞINDA KARANLIK


Bu makale 2019-01-08 15:00:11 eklenmiş ve 3153 kez görüntülenmiştir.
Kemal KOÇÖZ (Eğitimci) ADD Karasu Şubesi Kurucu eski Başkanı

 

Atatürk Yolu’dur Vatan’a Sancak.   

Aş, iş, barış, huzur istenilirken

Haçlı emperyalizm oyunlarıdır

Kar Beyazlığında Karanlık Ocak.!

Çok cefalar çekti bu kutsal vatan

Mezalime karşı yazıldı destan!

Güzel yarınlara haber mi her tan?

Alçaktır, emeği bir pula satan!

Her işte uğraşta gerekir tedbir,

Karşımıza çıkan hep o şer Sevr’dir!

Yurtseverler susturulsa da bir bir;

Düşmanı ürkütüyor Anıtkabir.!       

 

                                                 

     KAR BEYAZLIĞINDA KARANLIK OCAK !

 

 

   Yakın tarihimizin siyasi, ekonomik ve sosyal emek çalkantılarına, kumpaslara, sinsi şer entrikalara, ahde vefasızlıklara tanık olunan kar beyazlığının yansıdığı Ocak ayı, yurdumuza ve yurtseverlerimize yönelik kara sayfalarla doludur.!      

 

   Atatürk’ü, Atatürkçülüğü, Türkiye Cumhuriyeti’mizi ve ulusal tam bağımsızlığımızı öteden beridir benimseyemeyen Cumhuriyet karşıtlarının oluştura geldikleri bölücülük, gericilik oyunlarına, Atatürk Cumhuriyeti’ne ve bu güzel Cumhuriyetin kazanımlarına yönelik dışarıdan ve içeriden programlanan ihanetlere, kindarlıklara, sinsi şer entrikalara karşı yılmadan, yorulmadan, korkmadan, usanmadan cesurca mücadele veren yurtsever ulusalcı araştırmacı gazeteci yazar Uğur MUMCU’yu Ocak ayının kar beyazlığında yitirdik.

 

   Merhum Uğur MUMCU kimi yazılarında demişti ki;

   Atatürkçülük Bağımsızlık demektir, Atatürkçülük Ulusal Onur demektir..” (06 Ocak 1981),

   Biz, Ulusal Kurtuluş Savaşı’na ve bu savaşın yüce komutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e inançla bağlıyız. İlerici düşüncemiz odağına “Kemalist” düşüncenin kutsal bağımsızlık harcını koyarız. Ulusal Kurtuluş Savaşı’nı benimsememiş üşünce ve akımlarla hiç ama hiç bağdaşmayız.(02 Ocak 1981)   Ki,  Uğur MUMCU, bir demecinde de veciz bir şekilde,

   Atatürkçülüğü ve milliyetçiliği yadsıyarak solculuk yapma gafletine düşen bir sol, Türkiye’de hiçbir zaman başarılı olamamıştır, olamaz da! Tük milliyetçiliği, Türk halkının alın terini yabancı çıkarlara karşı korumak demektir.” demişti..

 

    Cihan İmparatorluğu Osmanlı’nın, atının nalıyla Orta Çağ karanlığından kurtulup sanatta, bilimde, teknolojide büyük bir gelişmeye yönelerek medeniyetin beşiği unvanına ulaşan o Batı’nın çakal ruhunu yansıtan(!) o haçlı emperyalizme karşı onurlu Ulusal Bağımsızlık Mücadelesi veren Türkiye Cumhuriyeti’mizin ulusal kalkınmasını, vatanı ve milletiyle bölünmez bir bütünlüğünü, ulusal ve onursal tam bağımsızlığımızı öteden beridir kabullenemeyen o emperyalizme ve o haçlı emperyalizmin ülkemiz dahilinde güdülediği truva atlarına karşı; o sinsi şer haçlı irticaya karşı; şer Sevr entrikalarına karşı; dahili ve harici düşmanlarımızın ve hatta gaflet, dalalet ve hıyanet içinde bulunanlarca Millî Eğitim’imize, ulusal ekonomimize, Yargı’mıza, Ordu’muza, millî kalkınmamıza, siyasetimize, aydınlığa ve gönençli yarınlara yönelmemize ve Cumhuriyetin kazanımlarına sahip çıkılmasına yönelik zaafiyetlerin oluşturtulması entrikalarına karşı; yer altı ve yer üstü millî zenginliklerimize; Sümerbank, Etibank, Telekom, Seka, Petkim, Tüpraş gibi millî yatırımlarımıza ve ulusal sanayimize ve hatta millî tarımımıza dair engelleme ve etkisizleştirme tertiplerine karşı; Limanlarımıza, kıyılarımıza ve Ada’larımıza yönelik kirli senaryolara karşı; dünün hasta adamının yeniden oluşturulmasına yönelik sinsi şer entrikalara karşı yazılarıyla, araştırmalarıyla, konferanslarıyla, TV konuşmalarıyla halkı bilinçlendirip uyandırmak uğruna canı pahasına ulusal mücadele veren araştırmacı gazeteci yazar Uğur  MUMCU, Laikliğin yıpratılmaya çalışıldığını belirten ve Laik eğitimin çağdaşlık için gerekliliğini savunan bilim insanı Doçent Dr. Bahriye ÜÇOK, Eleştirmen Asım BEZİRCİ, Bilim adamı ve 1977 Ecevit Hükümeti’nin 1988’deki Kültür Bakanı Prof. Dr. Ahmet Taner KIŞLALI, Cumhuriyetçi yazar-düşünür Turan DURSUN, Cumhuriyetimizin Cumhuriyet Savcısı Doğan ÖZ, “Köstebek” adlı kitabıyla Cumhuriyetimize yönelik karşı devrim ihanetini aydınlatmaya çalışan Tarihçi akademisyen-yazar Doç. Dr. Necip HABLEMİTOĞLU, Gazeteci yazar Çetin EMEÇ, Laikliğin ödünsüz savunucusu olan Atatürkçü hukuk adamı Prof. Dr. Muammer AKSOY, Polis Müdürü Ali Gaffar OKKAN da bu Ocak ayının kar beyazlığında yine arandılar; rahmetle, minnetle, şükranla anıldılar.!

 

    Şair-yazar-senarist Onat Kutlar 11 Ocak 1995’te, Gazeteci- araştırmacı yazar Uğur MUMCU 24 Ocak 1993’te, İl Emniyet Müdürü Ali Gaffar OKKAN 24 Ocak 2001’de bu Ocak ayının kar beyazlığında öldüler, karanlık güçlerce öldürüldüler.!

 

   Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı’nın, “Kemalizm, geçmişin bekçiliği değil, geleceğin öncülüğüdür.”, “Dinin özü iyilik yapmak, kötülükten kaçınmaktır.” sözleri de kimilerince hâlâ anlaşılmamışa benziyor.!  Ki, o kara taassuba karşı Atatürk Cumhuriyeti’ni, bu Cumhuriyet’in kazanımlarını, Atatürk İlkeleri’ni ve Atatürk Devrimleri’ni onurluca savunmayı; takkiyecilerin, manda severlerin, Sevr Bopcuların, misyonerlerin, hilafet ve saltanat özlemcilerinin, ekümenlik ve şer Sevr paylaşımı peşindekilerinin o sinsi şer entrikalarına karşı halkımızı aydınlatmayı ulusal görev bilen, Türkiye’nin petrol ve maden kaynaklarının yabancı şirketlerin eline terk edilmesinin büyük bir gaflet olduğunu belirterek böyle bir duruma karşı duruşun da konferansını veren ve bu konuda Milli Petrol konulu dizi yazısı oluşturan yurtsever Kemalist aydınımız Prof. Dr. Muammer AKSOY’u da 31 Ocak 1990’da Ocak ayının kar beyazlığında yitirdik.!

 

    Hunharca bir saldırı sonucu yaşamını yitiren Prf. Dr. Muammer AKSOY, Türk Hukuk Kurumu Başkanı ve Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) kurucusuydu.. (19 Mayıs 1989’da 50 arkadaşıyla birlikte ADD’yi kurdu.)  Laikliğin ve Atatürkçülüğün ödünsüz savunucusu Prof. Dr. Muammer AKSOY, “Laiklikten ayrıldınız mı, çağdışı uruma düşmekten kurtulamazsınız.” diyordu.. Millîliği önemseyen, “Devlet Hukuk’la Yaşar” diyerek Adalet’i savunan, yabancıya özelleştirmeye karşı duran Prof. Dr. Muammer AKSOY, Atatürk Cumhuriyeti’mizin Atatürk Yolu’nda aydınlık güzel yarınlara ulaşması için çaba sarf ediyor, her aydın yurtsever gibi zaman zaman o da kaygılanıyordu.!  Türk Yargısı’na, Türk Hukuku’na, yurdumuzun ve ulumsuzun millî birlikteliğine yönelik dış güçlerce yapılmak-yaptırılmak istenilen çarpıtılmaları da demeçlerde bulunarak, makale yazarak, kitap oluşturarak uyarıyordu.! Bu da gösteriyordu ki, o haçlı emperyalizmin ve işbirlikçisi haçlı irticanın amaçladığı asıl saldırılar, asıl kumpaslar; bu güzel Cumhuriyetimizin kurucusu büyük insan, ebedi millî rehberimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğiyle coşup şahlanarak ulusal tam bağımsızlık mücadelesi veren şehit ve gazilerimizin bu kutsal emaneti Türkiye Cumhuriyeti Devleti’mizin ulusal tam bağımsızlığına, Atatürk’ün yüce Meclis’ine ve demokrasimize, Cumhuriyetimizin kazanımlarına, bu güzel yurdumuza ve cefakar aziz ulusumuza dair vatanı ve milletiyle bölünmez bir bütünlüğümüzün heder edilmesine yöneliktir.!

 

   Halkımızın dini ve millî duygularını sömürmeye çalışıp Atatürk’ün öncülüğünde geliştirilen Türkiye Cumhuriyeti’mizin kazanımlarını tahrip etmeye, Ulusallığımızın ve de ulusal tam bağımsızlığımızın büyük öncüsü olan Ebedi Başkomutanımız Mareşal Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ümüzün önderliğiyle yeşertilen bu güzel Cumhuriyet’imizin aydınlanmasını engelleyip karartmaya çalışan dünün işgalcisi o şer haçlı emperyalizmin ve o haçlı emperyalizmin işbirlikçisi haçlı irticanın ve karanlık unsurların susturmaya çalıştığı Prf. Dr. Muammer Aksoy’u, Cumhuriyet’imizin Cumhuriyet Savcısı Doğan Öz’ü, Danıştay 2’nci Daire Başkanı Mustafa Yücel Özbilgin’i, Doçent Dr. Bahriye Üçok’u, Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı’yı, Uğur Mumcu’yu, Ali Gaffar Okkan’ı, Turan Dursun’u, Çetin Emeç’i, Onat Kutlar’ı, Prof. Necip Hablemitoğlu’nu, Kubilay’ı ve Atatürk yolunda, Tam Bağımsız Türkiye uğrunda şehit olan nice yurtsever aydınlarımızı minnetle, şükranla, rahmetle, saygıyla ve içtenlikle anıyoruz..

 

   Daha dün on farklı cephede uzun süren o savaş yıllarının yarattığı o nice acılara, o yokluklara, o bin bir zorluklara, o tarifsiz nice mezalimlere rağmen hürriyet için, bu aziz vatanın düşman işgalinden kurtuluşu için Büyük Atatürk’ün önderliğinde coşup şahlanan şanlı şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin seve seve uğrunda kan döktükleri, can verdikleri kutsal emaneti bu güzel vatanımızı eskiye dönüştürtmeyi, Millî Mücadele ile sağlanan vatanımızın ve milletimizin temeli sayılan ulusal bütünselliğimizi sarsarak çözüp bölüştürmeyi dünün işgal yıllarından beridir gündemde tutan ve bu şer amaçlarına göre her türlü sinsi şer oyunları oynayan o haçlı emperyalizm; koyun postuna bürünmüş çakal misali hâlâ  dünkü o şer Sevr’in peşindedir.! Türklüğün ezeli düşmanı o haçlı emperyalizm, yine dahili ve harici işbirlikçileriyle  sinsi entrikalara, şer kumpaslara yönelmektedir; Büyük Atatürk’ün önderliğiyle ulusal bağımsızlığını edinen, millî kalkınmaya ve laiklikle uygarlaşmaya yönelen bu güzel ülkemizi kutsal dinimizi de kendi sinsi şer emellerine alet ederek parçalayıp bölüştürmeye, yeniden dünün o karanlığına, o acı günlere dönüştürmeye ve hatta cehaletin teminiyle sefalete ve esarete yönlendirme peşindedirler.!

 

   Kar beyazlığında da karanlığa yönelen emperyalizmin, dost kisveli haçlı irticanın ve yandaşı karanlık güçlerin o sinsi şer entrikaları, o baskıları, o kirli oyunları, şer kumpasları  birçok yurtsever Atatürkçü aydınlarımızı yıldırtamayacaktır.! Dünün o işgal yıllarında İngilizlerin, Saray’ın destek ve teşvikiyle nice yurtsever aydınımızı, vatansever subayımızı tutuklayıp-tutuklattırıp zindanlara attırarak, sürgüne gönderterek susturmaya çalışmalarının bu güzel vatanın dirliğini, aziz milletin birliğini bozmaya, saraya ve işgalcilere biat ettirmeye, esaretin benimsettirilmesine yönelikliği nasıl unutulur?! O haçlı emperyalizm, işbirlikçileriyle, manda sever piyonlarıyla, Atatürk’e ve Cumhuriyete kindar uzantılarıyla yeniden dünün benzeri komplolarına, ilginç kumpaslara yönelerek aydınlarımızı, subaylarımızı etkisizleştirmeye, ordumuzun ve yurdumuzun dirliğini sarsmaya yönelik yeni yeni kumpaslar sergileyerek milletin zihnini bulandırmaya, işgalden kurtuluşumuzun ve yeniden kuruluşumuzun büyük öncüsü ulusal önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ten, Atatürkçülük’ten koparmaya, Türklük duygusundan arındırmaya, vatanperverlik şuurundan uzaklaştırmaya çalışacaklar.!

 

   Tarih boyunca bu kutsal vatanımızda gözü olan o haçlı emperyalizmin ve işbirlikçisi haçlı irticanın yanıltmaya çalıştığı cefakâr halkımızın, geleceğimizin teminatı gençliğimizin, bu kara taassubun sinsi şer entrikalarına karşı daima uyanık kalmalarını önrmsiyoruz; vatan yolunda da bilinçli olabilmeleri için ulusal önderimiz büyük Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’nden ve yol gösterici o nice veciz öğütlerinden ve hatta hakiki özde Atatürkçü aydınlarımızın eserlerinden, fikirlerinden ve demeçlerinden de çok iyi yararlanmasını istiyoruz..

 

   Millî egemenlik milletin namusudur, şerefidir, haysiyetidir., Milletin istiklâlini, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. anlayışıyla dünkü o şer düşman işgalden kurtuluşumuzun ve yeniden ulusal kuruluşumuzun temini için  Türkiye Büyük Millet Meclisi’mizi kuran, güzel yarınlarımıza ebedi aydınlık için parlamenter sistemimizi oluşturan, yoksul ve savaş yorgunu ulusumuzu ümmetten millet olma erincine kavuşturan Millî Liderimiz, Ulusal Rehberimiz, Ebedi Büyük Önderimiz Mareşal Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kılavuzluğunu simgeleyen Atatürk Yolunda daima Atatürkçü anlayışla dosdoğru gidilmesini önemsiyoruz..

 

   Atatürkçü anlayış; millî dayanışmadır; aydınlığa, ulusal kalkınmaya ve uygarlığa yöneliştir.. Çünkü Atatürkçülük kavramının özünde bayrağımız, hürriyetimiz, vatanımız ve milletimiz için dürüstlük kavramına da, cumhuriyetin kazanımlarına da riayet  etmek zorunluluğu vardır.! Dürüstlük lafla değil, dürüstlük, dürüstçe doğru uygulamayla sağlanır.. Örneğin, ferdi gayretimle ilçemde ADD Karasu Şubesi’nin oluşumunun ve kuruluşunun gerçekleşmesinin öncülüğünü yapan Kurucu Başkan olarak ben, mevcut yönetimin kimi üyelerinden de aidat ödentisi alacaklısı konumundayken, (ki, vaktiyle derneğe üye kaydettiğim) yeni başkan konumundaki muhasebeci Seffa İngenç tarafından düzenlenip Genel Merkeze de sunulmuş olan ve 2013’ün 15 Ocak günü bana posta ile gelen yazıda;       

   2012 yılına ilişkin üyelik ödentinizi 31.12,.2012 tarihine kadar ödemediğiniz tespit edilmiştir. Dernek Tüzüğümüzün   8/a maddesi hükmüne dayanarak, Yönetim Kurulumuzun (Ek-A) 02.01.2013 tarih ve 147 sayılı kararı ile 31.12.2012 tarihi itibariyle Dernek Üyeliğiniz düşürüldüğünü ve durumun tarafınıza bildirilmesine karar verilmiştir. denilmekteydi! Yılbaşının hemen ardında benim üyeliğimin düşürülüşüne imza atan o yönetimdeki başkan, sayman, yazman ve bir yönetim kurulu üyesinden de ben ödenti alacaklısı konumundayken borçlu gösterilişim nasıl bir anlayış, nasıl bir insanlıktır? Bu tutum düpedüz bir ruhsuzluk, bir namertlik değil de nedir?

 

   Ki, bu yazıyı 2013’ün Ocağında bana gönderen Karasu ADD’nin yeni başkanı mali müşavir Seffa İngenç, 2005,2006,2007 yıllarında Derneğe resmen ödentisinin bulunmadığını eğer unutmuşsa Dernek Vezne Defteri’nden ve makbuz koçan kayıtlarından ödentisizliklerini neden tespit edememiştir!? Bu verilere göre seçime katılma, Dernek Yönetimi’ne gelme hakkının bulunup bulunmadığını neden düşünmek istememiştir!? (2013’ün yılbaşı tatilinin hemen ardından dernek yeri olarak da kullandığı onun muhasebe bürosunda) yapılan o toplantıdaki bu tutum(!) neyin dayanışmasıdır? Ki, ilçemde kuruluşunu gerçekleştirdiğim Karasu ADD’den üyeliğimin düşmesini bir fırsat sanan veya bir hüner bilen bu yeni başkan muhasebeci Seffa İngenç’in benim dönemimde bana fiilen tek kuruşluk bir dernek ödentisi bulunmadığı halde, ben, kuruluşunu gerçekleştirdiğim bu güzide derneğimde üyeliğimin devamlılığı için 2013 yılı 15 Ocak’ta Karasu PTT havalesiyle Dernek başkanlığına 40.oo TL ödenti gönderdiydim.. (Bu havale PTT’den alınmayınca, geriye alınması durumu oluştuğundan ertesi yıl eylülde geriye aldığım bu miktarı ADD Genel Merkezi’ne bağış olarak gönderdim, şahsıma dair aidatları da bu durumdan itibaren, vaktiyle kendi paramla açtığım dernek banka hesabına yatırmaktaydım..)

 

   (Ki, benim başkanlığım dönemimde, (para tahsil yetkim bulunduğundan) bana fiilen tek kuruş ödentisi olmayan ve hatta hazıra konmayı adeta bir hüner sanan yeni başkan muhasebeci Sefa İngenç’in kendi döneminde benim “2012 ödentisini 2012 yılı içinde ödemedim” savının kararı esnanda bile, benim, kendisi dahil birçok üyenin aidatını cebimden karşıladığımı ve bu nedenle bu dernek faaliyetinde cebimden 6 bin TL’den fazla para katkısı sağladığımı ve hatta  bir kısmını gelir gösterdiğimden  arda kalan 1.964,33 TL’nin kime ait olduğu belgesi olmadığından kayıttan silinmesinin gerektiğinin tespitini yaparlarken kendi  ödentisizliklerini de düşünmeksizin benim bu dernekten üyeliğimin düşmesini uygun görürlerken ve hatta vaktiyle ben ki kendi cebimden karşıladığım faturalı harcamaları nötürleştirmek babında gelir varsayarak karşıladığım onca üyeye dair aidat ödentilerimden de dolayı alacaklı konumda bulunduğuma göre kendi borcunu düşünebilme insanlığında olabilecek alacaklılarımdan biri de benim yerime ödenti yapabilmesi mümkünken, 2012 aidatını 2012 yılı Aralık sonuna kadar ödemedim savıyla, benim, kuruluşunu temin ettiğim bu Karasu ADD Şubesinden üyeliğimin düşmesi için (belki de büyük bir azim ve şevkle) imza atan veya imza attırılan kimi üyelerin de 2001-2007 yılları arası 7 yıl fiilen tek kuruş ödeme yapıp yapmadıkları durumunu da düşünmeksizlik durumundaki yeni başkanın Karasu ADD’den benim üyeliğimin düşürülmesinin gayretini adeta zafer sanılmasına  hainlik ya da namertlik denmez de ne denir?! Gaflet mi?! İhanet mi?! Gerçi yeni başkan döneminde Karasu ADD’ye üye yapılan ve benim dernekten üyeliğimin düşürülmemin kararını alan o yönetimdeki imza sahiplerinden biri olan (Karasu İşçi Partisi ilçe başkanı) Şenol Korkmaz ile 2006’da ortaklaşa bir minibüs kiralayıp Ankara Tandoğan’a gitmiştik Cumhuriyete yönelik haksızlıklara karşı mücadele mitingi için.!.)  

 

   (Oysaki kara bulutlar bazen birden bire oluşabiliyormuş.! “İstemediğin amiri memuru şikâyet et, yeri değiştirilsin.!” türünden bir söylenti mevcuttu 2006’da.. Gerçi  bir önceki seneydi, bir dershaneden şikayet edilmiş olduğum okul idaresince, “ Dershaneyi eleştirmezsin, eleştirme,  zararlı çıkarsın!.” diye bir uyarı olunca biraz tartışmıştık.!  2006 yılının yazında ilçe içi istekle atandığım (ki, 15 Temmuz’da kapatılan bu dershanenin kenarında olan) merkezi okulda ise  ilk ay içinde, idareye, İlçeye ve İlçe Milli Eğitimine, “Öğretmen derste ders yapmıyor, Atatürk’ü anlatıyor!” diye garip bir şikayet oluşmuştu.. Ve ne bir hikmetse 2007 Ocak’ında oluşan bir soruşturma sonucu Mart’ta bir başka ilçe okuluna tayinim çıkınca 2007 Nisan’ında gittiğim Kaynarca’dan mahkeme kararıyla Haziran’da geriye döndüydüm, fakat  Temmuz 2007 Genel Seçimi’nin ardındaki hafta içinde “hizmetin gereği” savıyla yeniden tayinim çıkınca (yine sabah gidiş, akşam dönüşle) yeniden Kaynarca’da göreve başladıydım ve ertesi yıl da oradaydım.. Sürgün yılıma denk gelen 2008 Dernek kongresinde ise destek umarken adeta köstek oluşurcasına yeterli oy alamadığımdan o yönetime giremememin de hüsranı nedeniyle dernek başkanlığını devretmiştim.!  Ki, salonda Türk bayrağı ve Atatürk resmi olmayan 2010 Kongresinde, üye olmayanlardan oluşan ve BBP ilçe başkanının yazman olduğu o divanca oylama öncesi bana söz hakkı verilmedi, talepte ısrar ettikçe Sefa İngenç’çe  ve divanca “Gündemde yazmıyor!” savıyla konuşmam engellendi!!  2012 Kongresinde de söz hakkı talebim yine aynı divanca engellenilmek istenildi.!. Böyle bir tutumun oluşacağını bilseydim aidat ödentisizliği nedeniyle devretmemem gerekirmiş.!.)

 

   Ulusal Tarihimizde Kar beyazlığında Karanlık Ocak! tabiriyle adlandırılan bu Ocak ayı; karanlıklarla, alçaklıklarla, kalleşliklerle, sinsiliklerle, hüzünle dolu bulunan kapkara sayfaları o kar beyazlığıyla nasıl aydınlanacak, nasıl aklanacak?!  Kimilerinin “tatil” kabul ettiği “izin”in mahmurluğundan, şu gaflet uykusundan uyanmak vakti çoktan gelip geçmektedir.!  Karanlıklar; uyuyarak ya da sinsilerin, çakalların, işgal yıllarının benzeri heyeti nasihalarıyla, mandacılıkla, misyonerlere hoşgörüyle, müstemleke özlemciliğiyle, AB masalıyla, şer Sevr bop kumpasıyla aydınlanamaz.!

 

 (Gerçi denilebilinir ki, hainliğin, kalleşliğin, alçaklığın mazisi çok eskidir.! Yakın tarihimizde dahi Mustafa Kemal Paşa’ya bile dost sandığı kimilerince kalleşlikler yapılmaya kalkışılmadı mı?! Ulusal ufuklarımızın daima aydınlanmasının bir teminatı sayılan Türkiye Büyük Millet Meclisi’miz (TBMM), ulusal önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ‘ün gayretiyle oluşmuşken, O’nun, kendisince oluşturulan bu yüce Meclis’e tekrar girmesinin engellenilmesi için kimi alçaklarca Aralık 1922’de  de çeşitli bahaneler uydurulmaya çalışılmıştı.. Ve sinsice oluşan bu vahim durumu Meclis’teki toplantı esnasında bir arkadaşından öğrenen Mustafa Kemal Paşa, hemen Meclis Divan Başkanından söz  hakkı talep ederek yaptığı konuşmayla bu ihanetin önüne geçmeyi sağlamış, kuruluşunu sağladığı yüce Meclis’te kalmayı başarmıştı..  Ya, Mustafa Kemal Paşa o toplantıda bulunamamış olsaydı.!. Durum çok kötüye gidebilirdi.!  İşte böyle hazin bir durum ortadayken alçakların kalleşlikleri nasıl unutulur, nasıl lanetlenmez?! Tabi ki lanetlenmelidir, hem de her daim lanetlenmelidir.!)

 

   Ay yıldızlı al bayrağımıza, ulusal tam bağımsızlığımıza, Türkçemize ve Millî  Temel Eğitim’imize, Vatan toprağımıza, Yurdumuza ve ulusallığımıza, Türkiye Cumhuriyeti’mize ve Cumhuriyetimizin kazanımlarına onurluca sahip çıkmalıyız.. Bu kutsal Vatanımız için azimle dürüst çalışmalıyız. Emperyalizme, o haçlı emperyalizmin sinsi işbirlikçilerinin dost görünümlü sinsi şer entrikalarına daima onurluca karşı durmalıyız; onların takkiyelerine, şirin söylemli yalan dolanlarına kanmamalıyız.! Ulusallığımızın ve Ulusal bağımsızlığımızın büyük önderi Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün İlkelerini ve Devrimlerini, Gençliğe Hitabe’sini ve nice güzel öğütlerini doğu anlamalıyız ve Atatürk’ün çağdaş uygarlık yolundan sağa sola sapmadan dosdoğru ilerlemeliyiz..

 

   Dünün işgalcisi o haçlı emperyalizm ve sinsi şer işbirlikçileri sinsi şer gayretleriyle, Ulusallığımızı ve ulusal bağımsızlığımızı sarsmaya, Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ümüzün önderliğiyle oluşan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) kuruluşuyla yeniden aydınlanmaya başlayan aydınlık ufuklarımızı tekrardan karartmaya yönelseler de, Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ümüzün aydınlattığı laik çağdaş uygarlık yolumuzdan saptırmaya çalışsalar da, Cumhuriyetimizin kazanımlarını hileyle bir bir elde etmeye yönelseler de;  yürekten, “Atam, Yolundayız!” diyebilmeliyiz ve de büyük bir sebat ve azimle Atatürk Yolu’ndan dosdoğru gitmeliyiz..

 

   Büyük Atatürk Yolu’ndan giden, “Kemalizm benim yaşam şeklimdir.” diyen Uğur MUMCU gibi birçok aydınlarımızın, yazarlarımızın söylemlerinden ve yazılarından da yararlanmalıyız. Çünkü,  düşman işgalinden kurtuluşumuzun ve yeniden kuruluşumuzun büyük önderi eşsiz kahraman Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün Yolu’ndan sebat ve büyük bir azimle dürüstçe dosdoğru gitmektir her karanlıktan çıkışın yolu ve yeniden aydınlık güzel yarınlara yönelişin başlangıcı..

 

Kemal KOÇÖZ (Eğitimci)

ADD (Atatürkçü Düşünce Derneği)

Karasu Şubesi Kurucu eski Başkanı

Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer yazıları...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
ÇOK OKUNANLAR
SON YORUMLANANLAR
E-Mail Bülten Kaydı
Döviz Kurları
Arşiv Arama
- -
Anket
Sitemizi beğendiniz mi
Test
Puan Durumu
Sakarya halksesi-Bağımsız, Halkçı, Muhalif, İnternet sitesi
© Copyright 2019 Sakaryahalksesi.com. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.

konyaaltı travestiizmir masözistanbul masöz

SAKARYA GÜNDEM
Sapanca gölü
Sakarya Trafik Kazaları
Cumhurbaşkanlığı Seçimleri
Adapazarı Haber
Sakarya haber
SAKARYA SPOR
Sakaryaspor
Sakarya Futbol Haberleri
Sakarya Basketbol Haberleri
Sakarya Bisiklet
Sakarya Basketbol
SAKARYA SİYASET
Recep Uncuoğlu
Zeki Toçoğlu
Ayca Taşkent
Muhammed Levent BÜLBÜL
Süleyman Dişli
Ayşegül İslam
SAKARYA EĞİTİM
Sakarya Meslek Yüksek Okulu
Sakarya Ortaöğretim
Sakarya Üniversitesi
Sakarya İlköğretim
Sakarya Öğrenci Yurtları
SGK Sorgulama
YEREL HABERLER
sakaryayenihaber
Sakaryahalksesi
Adapazarı Akşam Haberleri
Adabulvar
Bizimsakarya

medyum

beylikdüzü escort

türk porno mobil porno ataşehir escort istanbul escort kadıköy escort taksim escort mecidiyeköy escort şişli escort brazzers ümraniye escort halkalı escort ataköy escort beylikdüzü escort istanbul escort bayan rokettube istanbul escort escort bayan istanbul escort

ataşehir escort ümraniye escort porno brazzers antalya escort kadıköy escort ümraniye escort ataşehir escort

sex hikayeleri