pendik escort kartal escort pendik escort

escort

escort istanbul

kartal escort

AHDE VEFA


Bu makale 2018-11-22 17:27:30 eklenmiş ve 1634 kez görüntülenmiştir.
Kemal KOÇÖZ (Eğitimci) ADD Karasu Şubesi Kurucu eski Başkanı

   Kimilerine göre İstanbul’da bir semt adı olan “vefa” kelimesi, “Sevgide, dostlukta süreklilik, bağlılık, sebat.” anlamlarına gelmekteyken; “vefalı”lığı, yani “vefasız”lığın karşıtı anlamı olan “ahde vefa”yı da çağrıştırmaktadır..  

 

   Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk;

   “Vatan menfaatten üstündür!”,

    “Vatan imar istiyor, zenginlik ve refah istiyor, bilim ve ustalık, yüksek uygarlık, hür düşünce ve hür yaşayış istiyor.”,

    “Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir.” öğüdü gibi birçok veciz sözleriyle, Nutuk kitabıyla ve hatta “Gençliğe Hitabe”si ile yanılgılardan arınmamıza,  güzel aydınlık yarınlarımıza dair azimle ve dürüstçe caba göstermemize de katkıda bulunmak istemişti..  Harici düşmanlarca ve dahili bedhahlarca nice engellere,  kumpaslara, vefasızlıklara maruz kalmasına rağmen dünkü o mezalimci düşman işgalinden kurtuluşa ve ulusal bağımsızlığa yönelik kuruluşa, kalkınmamıza ve çağdaşlaşmamıza dair büyük çabalar sarf eden, Türklüğün ve Türkiye’nin aydınlık mutlu yarınları için önderlik eden Millî Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk iyi anlaşılmalı, iyi anlatılmalıdır ki, dünün düşman oyunlarının benzeri acılarına, o yıkımlara bir daha maruz kalınmamalıdır.. 

 

   Dünün işgalcisi ve paylaşımcısı sinsi haçlı emperyalizme ve o haçlı emperyalizmin bu güzel yurdumuza ve ulusumuza yönelik öteden beridir kurguladığı gericiliğe, Sevr bölücülüğüne, sinsi entrikalarına, şer kumpaslarına karşı daima bilinçle ve inançla karşı durulması gerekiyordu..  Bu nedenle, Türklük, Atatürk ve Atatürkçülük iyi anlaşılmalı ve dosdoğru anlatılmalıydı.. Bu millî dava için Prof. Dr. Muammer AKSOY öncülüğünde birçok yurtsever aydınlarımızca el ele verilerek başkent Ankara’da (19 Mayıs 1989’da) “Atatürkçü Düşünce Derneği” kurulmuştu..

   (Gerçi ben, Haziran 1989’da Gazipaşa Okulunda bir bayan matematikçi öğretmen arkadaşımın bana matbu bir form vererek bu formda belirtilen Atatürkçü Düşünce dergisini almamı ve bu dergiye abone olmamı önerisi vesilesiyle derginin ve Atatürkçü Düşünce Derneği’nin adını duyduydum..)

 

   Vaktiyle dünyaya ün salan Cihan İmparatorluğumuz Osmanlı, hurafeler nedeniyle ilimden uzaklaşmış, şatafatlar, israflar ve tat kavgaları nedeniyle ekonomisi sarsılmış derken başa Birinci Dünya Harbi musallat olmuştu.! Gerçi Birici Dünya Harbi esnasında o emperyalist saldırganlara karşı kahramanlarımız direnip onları Çanakkale’de büyük bir hüsrana uğrattıysa da  Müttefiki olunan Almanya’nın yenilgisi yüzünden o haçlı emperyalistlerin masa başı entrikalarıyla Osmanlı da yenik sayıldı ve (30 Ekim 1918’de) Mondros Mütarekesi’ne maruz kalındı.!

 

   Çanakkale’yi geçemeyen, Mütareke entrikasıyla başlattıkları işgal ilerleyişinde  Sakarya’da, Dumlupınar’da ve yurdun her bir sathında hüsrana uğrayan Türklüğün ezeli düşmanı o haçlı emperyalizm, o sinsi şer Sevr emellerine ulaşabilmek için Türklüğü, Türklüğün millî öncüsü Atatürk’ü, Atatürk’ün millî davasına destek verenleri inanç ve etnik yollarla kötülemeye, millî birlikteliğimizi sarsmaya ve hatta güzel dilimiz Türkçe’mizi kötülemeye, Atatürkçü gençliğin yetişmesini engellemeye yöneldiler..  Bu konularda, devlet memurluğu konumunda bulunanların etkinlikler yapması, demeçlerde bulunması sınırlıydı ve hatta yasaktı.! Şehit ve gazilerimizin kutsal emaneti bu güzel  ülkemize yönelik hain entrikalara karşı ulusal karşı duruş için bir sivil dayanışması sayılan Atatürkçü Düşünce Dernekleri’ne katılmam gerekliydi.. Namık Kemal, Mustafa Kemal gibi her yurtsever böyle bir sorumluluğu üstlenmeliydi..  Benim de Okul dışında da Atatürk Yolu’nda yeni bir sorumluluk üstlenmem gerektiğini düşündüm fakat devlet memuru olmam nedeniyle kısıtlıydım.. Çünkü  okul dışı etkinlik için de bir sıfat gerekliydi ve bu nedenle (hayli bir zaman sonra) 1999’da ilçemde Atatürkçü Düşünce Derneği’nin kurulmasına yöneldim..

  

   Atatürk İlkeleri ve Türk Devrimleri’ni benimseyen, Atatürkçülüğü ilke edinen Atatürkçü yurtsever bir öğretmen olarak Sakarya’nın sahil ilçesi şirin belde Karasu’da, Atatürk’ün Aydınlık Yolu’nda sosyal faaliyet oluşturmak amacıyla kuruluşunu amaçladığım Atatürkçü Düşünce Derneği Karasu Şubesi’nin kurulması için bildiğim ve önerilerimi benimsettiğim cesur altın kişiyle bu güzide derneğin resmen kuruluşunu gerçekleştirdiydim.. 

 

   Şirin beldemiz Karasu’da Atatürkçü Düşünce Derneği’ni kuruşumda bana desteği bulunan Kurucu Üyelerden Mehmet ACAR, 20 Ekim 2004’te vefat etmişti. (Allah rahmet eylesin.) Karasu Atatürkçü Düşünce Derneği Kurucularından merhum Mehmet ACAR ile ilgili olarak Dernek adına mahalli gazeteye (cebimden ödeyerek) “Vefat ve Başsağlığı” ilanı vermeyi bir vefa görevi bildiydim.. (Vefatının yıldönümündeyiz; Ruhu şad olsun.)

 

   Atatürkçü Düşünce Derneği Karasu Şubesi Kurucu Üyelerinden muhasebeci Murat Ali FİDAN da 30 Eylül 2015’te vefat etmişti. (Allah rahmet eylesin.) Türkiye’mizin güzel beldesi şirin Karasu’da, kuruluşuna kurucu üyelik desteği verdiği Karasu Atatürkçü Düşünce Derneği’nden Karasu ADD adına mahalli bir gazetede bu merhum Murat Ali FİDAN’a dair bir “Vefat ve Başsağlığı” ilanını göremediğimden dolayı üzüldüğümden bu “Ahde Vefa”yı kaleme aldıydım..

 

   Sakarya’nın şirin beldesi Karasu’da kuruluşunu gerçekleştirdiğim Atatürkçü Düşünce Derneği Karasu Şubesi’nin benden sonraki başkanı konumunda görünen şimdiki başkan muhasebeci Seffa İngenç’in üyelik kaydını, merhum Murat Ali FİDAN’ın önerisiyle yaptıydım.. Gerçi, (merhum) Murat Ali FİDAN’a, ilçemizde kuruluşunu sağladığım Atatürkçü Düşünce Derneği’ne üye oluşturduğum o günlerde, Karasu Noterliği’nin bulunduğu katta olan o zamanki muhasebe bürosunda kendisiyle sohbet ederken, “Seffa’yı tanımıyorum, yamuk biri olmasın!” diye söylediğimde, “yok, yok; üye yapabilirsin!” demişti demesine ama yine de “acaba!”larım vardı..

 

   Karasu Atatürkçü Düşünce Derneği’ne üyelik kaydını yaptığım Seffa İngenç, 2008 yılında yapılan 6’ncı Kongre’de Murat Ali FİDAN (merhum) sayesinde başkanlığa da ulaşmıştı.! Bu nedenle de “Seffa İngenç’in (merhum) Murat Ali FİDAN’a  bir vefa borcu vardır!” diyorum..  

 

   (Mart 2007’deki isteğim dışı gidişimin ardından Haziran’da geriye dönmeme rağmen Temmuz sonunda tekrar oluşan tayinle) İkinci kez Kaynarca sürgününde bulunduğum yıla denk gelen 2008 kongresinde, destek umarken (adeta kösteklenircesine!) yeterli oy alamadığımdan o yönetime giremediydim.! Oysa, benim yönetimim döneminde bana fiilen hiçbir ödentisi olmayan, Dernek Vezne Defteri’nin 2005-2006-2007 yılları kayıtlarında resmen ödentisi bulunmadığından Dernek seçimine girme hakkı bile bulunmayan Seffa İngenç, (benim dönemimde olan Kongre’nin Divan Başkanı) Murat Ali FİDAN (merhum) sayesinde dernek başkanı olduğunu da unutmuş(!) ki, Karasu Atatürkçü Düşünce Derneği adına onun için bir mahalli gazeteye bir “Vefat ve Başsağlığı” ilanının verilmeyişine üzüldüm.!

  

   2010’daki Dernek Kongresi esnasında salonuna biraz geç gittiğimden karşılaştığım ortama şaşırmıştım! Seffa İngenç’in, Türk Bayrağı’nın ve Atatürk resminin olmadığına üzüldüğüm bir Kongre salonu ortamında oluşturduğu 2010 Kongresi’nde, oluşmasına ısrarla karşı çıktığım üye olmayanlardan (ki, BBP Karasu ilçe başkanı Hasan Eminoğlu’nun da yazman belirlenmesiyle) oluşturulan Divan’ın, bana, oylamaya geçmeden öncesinde ısrarla istediğim söz hakkımın verilmemesine diretilmesiyle oluşan konuşmamın engellenilmesi olayı, Seffa İngenç ve ekibince, adeta bir namertlik zaferleri olsa gerek! (Ki, 2012 Kongresi’nde de aynı ekipçe yine  bana söz hakkı verilmemenin diretilmesi, konuşmamın engellenilmek istenilmesi neyin nesiydi!?)

 

   Ferdi gayretlerimle Ankara’ya gidip görüşmelerde bulunarak ilçemde kuruluşunu sağladığım (Ki, Dernek faaliyetinin devamlılığı için birçok üyenin dernek aidatlarını, cebimden yaptığım Dernek harcamalarımın bir kısmında nötürleştirme yoluyla karşıladıydım..) Karasu Atatürkçü Düşünce Derneği’nin şimdiki başkanı muhasebeci Seffa İngenç’in, şahsıma gönderdiği 02 Ocak 2013 tarihli taahhütlü gelen yazıda:

   “2012 yılına ilişkin üyelik ödentinizi 31-12-2012 tarihine kadar ödemediğiniz tespit edilmiştir. Dernek Tüzüğümüzün 8/a maddesi hükmüne dayanarak, Yönetim Kurulumuzun (Ek-A) 02.01.2013 tarih ve 147 sayılı kararı ile 31.12.2012 tarihi itibariyle Dernek üyeliğiniz düşürüldü ve durumun tarafınıza bildirilmesine karar verilmiştir.” denilmekteydi!  “Suyun başındaki  suyu bulandıran kurt mu, çakal mı?!”  misalini anımsattığını sandığım böyle bir yazıyı bana gönderen yeminli mali müşavir(!) diye bilinen muhasebeci bir kişinin benim dönemimdeki kendi ödentisizliklerini tespit edemeyişine ne denmeliydi?!  2013’ün Yılbaşı tatilinin ardından oluştuğu görülen bu karar; neye karşı neyin başarısı, neyin zaferiydi acaba?!

   (Gerçi ben, üyeliğinden düşürüldüğüm ADD’ye dair ödentilerimi 2012 dahil, bu güne dek dernek adına vaktiyle bir bankada açmış bulunduğum dernek hesabına ödemekteydim.!)

 

 

   Benim başkanlığım dönemimde bana fiilen tek kuruşluk bir ödentisi olmayan, Dernek Vezne Defteri 2005-2006-2007 yılları kayıtlarında ve bu tarihli makbuzlarda da resmen ödentisi olmadığından seçime katılma hakkı bile olmayan muhasebeci Seffa İngenç,  ilçemde şahsi gayretimle kuruluşunu sağladığım dernekten benim üyeliğimin düşürülmesi yazısını bana gönderirken bu durumları nasıl unutabilirdi?! Bu nasıl insanlık, bu nasıl bir anlayıştı?!  Bu nedenle Seffa İngenç’i kınıyor, entrikaları lanetliyorum!!

   Sahil beldesi şirin ilçemizde kuruluşunu gerçekleştirdiğim Atatürkçü Düşünce Derneği Karasu Şubesi’nin kuruluşunda bana kurucu üyelik desteğinde bulunan ve 30 Eylül 2015’te vefat eden merhum Murat Ali FİDAN’a,  20 Ekim’de (2004) vefat eden Mehmet ACAR’a ve ismlerini burada yer vermeme sayfalar sığmayacak kadar çok olduğundan isimleri belirtilmemiş olan nice vatanseverlerimize de bu vefat yıldönümlerinde de Yüce Allah gani gani rahmet eylesin diyorum..

 

   Vatan; şanlı ecdadımıza ve ecdat diyarı bu kutsal vatanımızın bekası, huzur ve refahı için uğraş veren yurtseverlerimize daima minnettardır.. Bu cefakar kahramanlarımıza her daim vefa borcumuz vardır! Ebediyete intikal eden şanlı Ecdadımızın, dünkü düşman işgalinden kurtuluşun ve yeniden kuruluşun ulu önderi olan ebedi Başkomutanımız ve ebedi Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ümüzün, şanlı kahramanlarımızın ve bu kutsal vatanın ebediliği ve huzur ve refahı için uğraşları esnasında ebediyete intikal eden tüm yurtseverlerimizin ruhları şad olsun. Vatan sağ olsun, Türkiye Cumhuriyeti’miz daim olsun.

 

                                                                  Kemal KOÇÖZ (Eğitimci)

                                                                  ADD (Atatürkçü Düşünce Derneği)

                                                                  Karasu Şubesi Kurucu eski Başkanı          

Diğer yazıları...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
E-Mail Bülten Kaydı
Döviz Kurları
Arşiv Arama
- -
Puan Durumu
Sakarya halksesi-Bağımsız, Halkçı, Muhalif, İnternet sitesi
Uluslararası evden eve nakliyat Uluslararası Nakliyat Yurtdışı Kargo Eşya Depolama Zati Eşya Taşımacılığı Evden Eve Nakliyat
© Copyright 2019 Sakaryahalksesi.com. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
SAKARYA GÜNDEM
Sapanca gölü
Sakarya Trafik Kazaları
Cumhurbaşkanlığı Seçimleri
Adapazarı Haber
Sakarya haber
SAKARYA SPOR
Sakaryaspor
Sakarya Futbol Haberleri
Sakarya Basketbol Haberleri
Sakarya Bisiklet
Sakarya Basketbol
SAKARYA SİYASET
Recep Uncuoğlu
Zeki Toçoğlu
Ayca Taşkent
Muhammed Levent BÜLBÜL
Süleyman Dişli
Ayşegül İslam
SAKARYA EĞİTİM
Sakarya Meslek Yüksek Okulu
Sakarya Ortaöğretim
Sakarya Üniversitesi
Sakarya İlköğretim
Sakarya Öğrenci Yurtları
SGK Sorgulama
YEREL HABERLER
sakaryayenihaber
Sakaryahalksesi
Adapazarı Akşam Haberleri
Adabulvar
Bizimsakarya

türk porno mobil porno ataşehir escort istanbul escort kadıköy escort taksim escort mecidiyeköy escort şişli escort brazzers ümraniye escort halkalı escort ataköy escort beylikdüzü escort istanbul escort bayan rokettube istanbul escort escort bayan istanbul escort

ataşehir escort ümraniye escort porno brazzers antalya escort kadıköy escort ümraniye escort ataşehir escort